Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Vi på Länna ivaretar ditt personvern, og etterstreber et høyt nivå av databeskyttelse. I denne integritetspolicyen forklarer vi hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine. Her beskriver vi også dine rettigheter og hvordan du kan bruke dem. Det er viktig at du forstår vår integritetspolicy. For spørsmål angående vår integritetspolicy kan du kontakte oss på [email protected].

 

Länna Möbler AB, organisasjonsnummer 556311-2936, Gamla Nynäsvägen 606, 142 51 Skogås, er ansvarlig for personopplysningene vi behandler.

 

Hvilke personopplysninger håndterer vi?

Kundeopplysninger som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer (ved kredittkjøp), ordrenummer, kjøpsinformasjon og betalingsinformasjon.

 

Hva brukes personopplysningene til?

I følge GDPR kan personopplysninger kun samles inn for «spesifikke, uttrykkelige, angitt og legitime formål». Personopplysningene kan da ikke behandles på en måte som er uforenlig med disse formålene. I tillegg må man også ha støtte i databeskyttelsesregulering for å håndtere personopplysninger, slik støtte kalles rettslig grunnlag.

 

For at vi skal kunne behandle dine personopplysninger lovlig, kreves det at ett av følgende vilkår er oppfylt:

• behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg,

• behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle en juridisk forpliktelse som vi har (dvs. hvis vi har en juridisk forpliktelse til å gjøre noe etter en annen lov),

• behandlingen er nødvendig for legitime interesser hos Länna og at dine interesser i beskyttelsen av dine personopplysninger ikke veier tyngre (interesseavveining)

eller 

• i spesifikke tilfeller, etter at du har gitt ditt samtykke til akkurat den behandlingen.

 

For at vi skal kunne levere produktene våre til deg, må vi behandle og administrere dine personopplysninger. Nedenfor er eksempler på formålene vi behandler personopplysningene dine og det juridiske grunnlag vi gjør det.

 

FORMÅL – For å kunne håndtere bestilling og kjøp 

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne håndtere bestillingen din og kjøp, for å kunne levere produktene dine, for å håndtere betalingen din, for eventuelle kredittopplysningsformål og for å kunne hjelpe deg med spørsmål angående kjøpet ditt.

 

Rettslig grunnlag – Oppfylle kjøpsavtalen. Denne innsamlingen av personopplysningene dine er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen. Dersom informasjonen ikke er gitt, kan ikke våre forpliktelser oppfylles og vi kan derfor bli tvunget til å nekte deg kjøpet.

 

Lagringstid – Inntil kjøpet er gjennomført (inkludert levering og betaling) og i en periode på 36 måneder deretter for å kunne behandle eventuelle reklamasjoner.

 

FORMÅL – For å kunne oppfylle selskapets juridiske forpliktelser

Nødvendig håndtering for oppfyllelse av virksomhetens rettslige forpliktelser etter lovkrav, dommer eller myndighetsvedtak (f.eks. regnskapsloven, hvitvaskingsloven eller reglene om produktansvar og produktsikkerhet. 

 

Rettslig grunnlag – Rettslig forpliktelser. Denne innsamlingen av dine personopplysninger er lovpålagt. Dersom informasjonen ikke er gitt, kan ikke vår juridiske forpliktelse oppfylles og vi er derfor tvunget til å nekte deg kjøpet.

 

Lagringsperiode – Inntil kjøpet er gjennomført (inkludert levering og betaling) og så lenge det er lovpålagt.

 

FORMÅL – For å kunne håndtere kundeservice og reklamasjonsærender 

Kommunikasjon og svar på eventuelle spørsmål til kundeservice (via telefon eller i digitale kanaler, inkludert sosiale medier).
Undersøkelse av eventuelle klager- og reklamasjonsærender. 

 

Rettslig grunnlag – Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille vår og din legitime interesse i å håndtere kundeservice og reklamasjonsærender.

 

Lagringsperiode – Inntil kundeserviceærendet er avsluttet.

 

FORMÅL – For å kunne sende informasjon 

Vi kan kontakte deg på din oppgitte e-postadresse eller telefonnummer for å sende informasjon om bestillingen din eller en eventuell reklamasjon. Vi kan også kontakte deg med tilbud, nyhetsbrev eller annen markedsføring. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at vi sender deg markedsføring, nyhetsbrev, tilbud osv.

 

Hvordan samles opplysningene inn?

Informasjonen vi har om deg er den du gir oss ved kjøpstidspunktet.

Vi samler også inn informasjon fra nettsidene våre ved å bruke såkalte «cookies» som samler informasjon om og fra nettleseren din. I følge loven om elektronisk kommunikasjon skal alle som besøker en nettside informeres om bruk av informasjonskapsler. Når du besøker nettsiden vår, lagres såkalte informasjonskapsler på datamaskinen din. Disse brukes blant annet til å holde styr på hvilke varer du har lagt i handlekurven og dersom du ikke har informasjonskapsler aktivert i nettleseren din, vil du ikke kunne foreta et kjøp. Men hvis du har deaktivert informasjonskapsler, vil du fortsatt kunne bla gjennom nettstedet vårt.

 

Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det er nødvendig for hvert formål. Se mer om de spesifikke lagringsperiodene under hvert formål.   

 

Hvem kan opplysningene bli gitt til?

I tilfeller hvor det er nødvendig for at vi skal kunne tilby våre produkter, deler vi dine personopplysninger med selskaper som er databehandlere for oss. En databehandler er en virksomhet som behandler opplysningene på våre vegne og etter våre instrukser f.eks. gjeldene transport, betalingsløsninger og IT-tjenester. Når dine personopplysninger deles med databehandler, er det kun for formål som er kompatible med formålene vi har samlet inn informasjonen for. Vi kan også utlevere opplysninger til myndigheter og redningstjenesten ved behov.

Vi deler også dine personopplysninger med enkelte selskaper som er behandlingsansvarlig for personopplysninger. At selskapet er behandlingsansvarlig gjør at det ikke er vi som kontrollerer hvordan informasjon som gis til selskapet behandles. Uavhengige behandlingsansvarlige som vi deler dine data med er offentlige etater, logistikkselskaper og selskaper som tilbyr betalingsløsninger.

 

Hvor behandler vi dine opplysninger?

Vi streber alltid etter at dine personopplysninger skal behandles innenfor EU/EØS og alle våre egne IT-systemer er innenfor EU/EØS. Et unntak er våre nyhetsbrev som håndteres av Mailchimp i USA. Mailchimp opprettholder samme høye beskyttelsesnivå som innenfor EU/EØS og følger Privacy Shield. Du kan enkelt melde deg av nyhetsbrevet via en lenke i nyhetsbrevet.

 

Dine rettigheter

Rett til innsyn – Du har rett til å få informasjon kostnadsfritt om hvilke personopplysninger om deg vi behandler (et såkalt registerutdrag). Forespørsler om slike utdrag må fremsettes skriftlig og undertegnes av deg. Spesifiser gjerne hvilke kategorier av informasjon du ønsker tilgang til. Hvis vi av en eller annen grunn ikke kan oppfylle dine ønsker, vil vi gi deg en forklaring.

 

Rett til retting – Du kan be om at personopplysningene dine blir rettet dersom opplysningene er feil. Innenfor rammen av det angitte formålet har du også rett til å supplere eventuelle ufullstendige personopplysninger.

 

Rett til sletting – Vi lagrer kundeopplysningene dine i 36 måneder etter at du har mottatt din levering for å oppfylle våre forpliktelser angående reklamasjonsrett. Etter det er de anonymisert, bortsett fra at vi er lovpålagt å lagre dem over lengre tid (for eksempel etter regnskapsloven).

 

Rett til begrensning – Begrensningsretten gjelder blant annet dersom du mener at personopplysningene er feilaktig og har bedt om retting. I slike tilfeller kan du også be om at vår behandling av dine personopplysninger begrenses mens nøyaktigheten av personopplysningene undersøkes.

 

Rett til å protestere – Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger som vi gjør på grunnlag av interesseavveining. I så fall må du spesifisere hvilken behandling du motsetter deg. Dersom dine personopplysninger behandles for direkte markedsføring, har du alltid rett til å motsette deg behandlingen når som helst. 

Meny