Bruno Mathsson International

Bruno Mathsson International

Bruno Mathsson International er selskapet som viderefører kulturarven til en av Sveriges mest internasjonalt anerkjente designere. Under dette merket er flere av Mathssons mest kjente verk samlet. Bo og Dan, som driver Bruno Mathsson International AB, er sønnene til Henry Thelander som jobbet side om side med Bruno Mathsson i over 40 år.

Meny